Split Line – et allsidig verktøy

ethernet1

Split Line er et av de uvurderlige verktøyene man har i SolidWorks. Det er enkelt i bruk og har et vell av bruksområder. Man kan for eksempel raskt definere tekst eller symboler på en flate, og eksperimentere med farger og appearances. Kort sagt, alt som kan defineres i en skisse kan projiseres inn på en face og brukes for å lage avgrensninger. Avgrensede områder brukes også mye i Simulation for å få forhåndsdefinerte lastområder eller for lokal kontroll av mesh.

ethernet2

Med bruk av skissetekst kan man nummerere Ethernetporter og eksperimentere med både plassering, tekst og tekststørrelse.

ethernet3

Bruker man skissen i Split Line så får man avgrenset tallene som egne flater på modellen og disse kan få sin egen appearance.

ethernet4

Bruker man en del symboler, kanskje på tvers av 2D og 3D i form av blokker, så er disse ypperlige til samme formål. Her har man importert et ethernet portsymbol som en blokk og brukt Split Line for å få symbolet definert på flaten.

meshcontrol1

Som nevnt så kan andre bruksområder være definering av lastområder i Simulation. Her er ytterflaten på sylinderen splittet i to flater, der vi har valgt å angi en lokal meshstørrelse på nedre halvdel. Vi kan se at mesheren håndterer overgangen mellom det globale meshet og det lokale vi har spesifisert.

For eksemplene vi har sett på vil Split Line være mye mer effektivt enn å gjøre små ekstruderinger for å få laget lokale flater. Split Line endrer ikke geometrien, noe som er spesielt viktig for analyser siden små geometriendringer overkompliserer mesh og kan skape uønskede effekter.

Split Line finner man enklest med å bruke Command Search som kom i SolidWorks 2012, eller under Insert-Curve-Split Line.

Svitsjmodellen brukt på bildene er hentet fra GrabCAD.

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Diverse, SOLIDWORKS Simulation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s