3DVIA Composer blir til SolidWorks Composer

solidworks composerSom kanskje flere allerede har sett, så har det dukket opp et nytt produkt under nedlastingssiden på kundesidene til SolidWorks. 3DVIA fanen er borte og har blitt erstattet med Composer. Her finner vi nå SW Composer sammen med 3DVIA Composer. Førstnevnte er ikke et nytt produkt, men en del av en re-branding som SolidWorks har jobbet med siden februar i år. For de av dere som bruker 3DVIA Composer i dag kan en overgang til SolidWorks Composer lette lisenshåndteringen.

Som nevnt er det altså ingen andre endringer i programmet enn selve lisenshåndteringen. Det er heller ikke slik at man over på SW Composer, men vi vil tro de fleste kunder som i dag benytter SolidWorks fra før vil føle det blir mindre jobb.

Dere som administrerer 3DVIA i dag er vant med bruk av lisensfil som må oppdateres med jevne mellomrom. Nytt i SolidWorks Composer er at dette programmet skal benytte samme aktiveringsmetode som SolidWorks. Det betyr aktivering over internett, og evt. bruk av lisensserver om man benytter nettverkslisens.

Allerede fra SolidWorks License Manager 2013 SP2 er det støtte for håndtering av SW Composer lisens. Kravet er altså at det minimum er SP2 på serveren. Måten man gjør det på er å modifisere installasjonen og legge til nettverksserienummeret for eksisterende 3DVIA. Etter en reaktivering av serveren skal det nå være mulig å kjøre SW Composer over nettverk, samt låne lisenser akkurat som man gjør med SolidWorks i dag.

Fra 2014 blir det mulig å installere SW Composer fra filsettet til SolidWorks.

Ta kontakt med ProNor om det er spørsmål til fremgangsmåten.

Eksiterende 3DVIA kunder skal ha fått denne nyheten på mail tidligere i år.

About Jon Anders Østerud

Applikasjonsingeniør i ProNor AS.
This entry was posted in SOLIDWORKS Composer and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s