Bruk av BlackBox-symboler i SolidWorks Electrical

Enkelte ganger kan det være at man er tidlig i designprosessen og av denne grunn ikke vet hvilke komponenter man skal bruke for en del av designet. Andre ganger er det kanskje heller ikke nødvendig å vise alle komponenter men man ønsker istedenfor bare å vise antall innganger, utganger og andre tilkoblingspunkter. Eksempel på dette kan være dersom man kjøper en komponent ferdig og bare trenger et rask symbol for å illustrere denne i skjemaet.

Løsningen på dette er å opprette et såkalt “BlackBox”-symbol. Dette symbolet er dynamisk og kan enkelt endre størrelse og oppdateres for å tilfredsstille eventuelle endringer i designet. Når man har kommet frem til en ferdig layout kan symbolet enkelt lagres i biblioteket, redigeres og brukes i andre prosjekter.

Nedenfor er det vist en liten video som illustrerer hvordan dette kan gjøres:

About Kai Inge Midtgård Rokstad

Utdannet sivilingeniør (maskin) fra NTNU med spesialisering innen «Produktutvikling, bearbeiding og beregning». Har erfaring med modellering og simulering i high-end 3D-systemer. Jobber med brukerstøtte og kurs for SOLIDWORKS og tilhørende produkter.
This entry was posted in SOLIDWORKS Electrical. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s