Rask tilgang til dine mest brukte materialer

Uavhengig av om du definerer et eget bibliotek med dine materialer, eller om du bruker biblioteket som følger med SolidWorks, så kan du dra nytte av hurtig tilgang til de materialene du bruker mest.

materialFavorites

Når man jobber i en part så er materialbiblioteket lett tilgjengelig via et høyreklikk på Material i Feature Manager. I denne menyen kan man velge Edit Material for å åpne det fullstendige biblioteket, eller man kan benytte seg av favorittlista. Her er denne vist med standard innstillinger og derfor også kun materialer hentet fra SolidWorks’ eget bibliotek.

materialFavoritesAdd

Klikker du derimot på Manage Favorites så får du muligheten til å bygge ut favorittlista di. Her har jeg lagt til materialet Custom Plastic og dette blir da tilgjengelig i høyreklikkmenyen min.

materialFavorites_added

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s