Månedens oppgave februar 2013 – Snøkrystall

SnøkrystallDet er vinter i Norge og det er kaldt. Hos ProNors lokaler på Stålfjæra 20 i Oslo har det kommet en del snø de siste dagene. Av frykt for at snømengden nærmer seg den kritiske lasten som takkonstruksjonen tåler, har en litt overivrig ansatt fått i oppgave å undersøke mer rundt dette. I hovedsak består oppgaven i å finne ut hvor mye snø som har lagt seg på taket det siste døgnet.

En utfordring er at det ikke finnes en eneste vekt å oppdrive i hele Oslo. Derimot har han blitt utstyrt med et usannsynlig nøyaktig måleverktøy for mikroskala fra en av sine kunder. Dette har han brukt for å måle flere snøkrystaller og har kommet frem til en skisse av et “gjennomsnittlig” snøkrystall. Se vedlagt skisse her:

Skisse - Snøkrystall

I tillegg har han, med hjelp av kaffe fra Starbucks på Gardermoen, vært oppe de siste 24 timene og foretatt flere målinger på snøfallet. Fra dette har han funnet ut:

  • Det har snødd i en tilnærmet konstant rate hvor i gjennomsnitt 6 snøfnugg har truffet et A4-ark per sekund. (Et A4-ark er definert av den internasjonale standarden ISO 216 som 210 mm × 297 mm.)
  • Hvert snøfnugg består i gjennomsnitt av 30 snøkrystaller av typer som er vedlagt i skisse.
  • Se bort fra endringer i vindretning/innslagsvinkel for snøkrystallene, og betrakt det “aktive arealet” til taket som 300 kvm.

Oppgaver:

1 – Finn ut vekten av snøkrystallen i mikrogram. (1 på skissen tilsvarer 10 mikrometer = 0,00001 meter.) Anta at vekten av is i en snøkrystall er tilnærmet 1,000 g/cm^3.

2 – Finn den totale vekten av snøfallet, i antall kilo, som har falt det siste 24 timer.

Legg ved part-fil og eventuell exel-fil og send svaret til: support@pronor.com

Føler du at du mangler opplysninger, gjør en antagelse eller mål på tegningen og regn videre. Om du ikke finner svaret på oppgave 1, bruk Google til å anta noe og prøv deg på oppgave 2. Full uttelling gis om du har riktig på begge, men har du riktig på et av spørsmålene vil du likevel stille sterkt. NB! Noter antagelsene du har gjort i svaret du gir.

Tips: Snøkrystallen har flere symetriplan. Ikke lag deg 24 ganger så mye arbeid enn du strengt talt burde..

Lykke til! 🙂

About Kai Inge Midtgård Rokstad

Utdannet sivilingeniør (maskin) fra NTNU med spesialisering innen «Produktutvikling, bearbeiding og beregning». Har erfaring med modellering og simulering i high-end 3D-systemer. Jobber med brukerstøtte og kurs for SOLIDWORKS og tilhørende produkter.
This entry was posted in Månedens oppgave. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s