Flere fargealternativer uten å rendre på nytt

hovedbilde

Har du behov for raskt å lage ulike fargealternativer for produkter du lager renderinger av? I SolidWorks 2013 kan du gjøre dette med Photoview360.

Mange bruker Photoview360 til å lage fargealternativer av produktene – eller til å teste hvordan ulike farger harmonerer. Til nå har du måttet bytte appearance i modellen og rendre på nytt for hvert nye alternativ – men i SolidWorks 2013 kan du gjøre dette etter at programmet har rendret ferdig med Final Render, før du lagrer renderingen til et bilde.

Du har kanskje sett at Rendervinduet til Photoview360 ser noe annerledes ut i 2013 enn i 2012. Du kan faktisk gjøre ganske mange ting i dette vinduet, og vi tror mange vil velge å justere farger på modellen. Fargemetning og lysstyrke er andre ting man kan justere her.

I Rendervinduet Finner du funksjonene ute til høyre under arkfanen Image Processing. Knappen Advanced Image Processing under denne arkfanen, gir deg tilgang til funksjonene.

bilde1

Juster fargehjulet under Advanced Image Processing

Du slipper altså å ta deg bryet med å gjøre denne fargeendringen i Photoshop eller andre bildebehandlingsprogrammer (Jeg anbefaler å ha ditt favorittbildebehandlingsprogram for hånden likevel, siden du trenger det til andre ting)

Arbeidsflyten er altså; juster farge -> Lagre bildet. Gjenta så mange ganger du trenger.

Det er viktig å understreke at fargeendringen er global,  så du endrer alle fargene i bildet samtidig. En nøytral bakgrunn er derfor anbefalt.

En ulempe er at du ikke kan lagre selve fargeendringen – neste gang du rendrer vil fargen hentes fra appearancen. Men pr i dag er dette raskeste måte å endre farge på.

Trenger du kanskje en metode for å lagre ulike fargealternativer i en part eller et assembly? Da er Display States det du bør bruke.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, rendring and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Flere fargealternativer uten å rendre på nytt

  1. Pingback: Rendre bilder i ulike lag | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s