Conic: Nytt kurveverktøy i SolidWorks 2013

conics

I SolidWorks 2013 finnes det et nytt verktøy for å lage kurver, nemlig Conic  – eller kjeglesnitt på norsk.

Conic lar deg enkelt forklart tegne en kurve mellom to punkter uten at du på forhånd trenger å ha bestemt deg for om kurven skal være en halvsirkel, ellipse, parabel eller hyperbel. Conic lar deg nemlig tegne alle disse i samme verktøy.

Hvis man snitter en kjegle med et plan, er kjeglesnittet den kurven som avtegnes i snittflaten. Ved å variere vinkelen på snittplanet, blir kurven enten en sirkel, en ellipse, parabel eller hyperbel.  Selv om det finnes verktøy for tre av disse kurvetypene fra før, har det ikke tidligere vært mulig å tegne hyperbler med ett enkelt verktøy i SolidWorks.

conics

Conic finner du under knappen for Ellipse (i default knappelayout) eller under Tools > Sketch Entities > Conic

En av fordelene med Conic brukt i modellering, er at hvis man f.eks. bruker en Conic-kurve som profilen i en sweep, vil aldri profilen gå fra konveks til konkav eller omvendt. Med andre ord blir formen forutsigbar ved endringer, sammenlignet med f.eks. en spline. Ved å bruke en Conic til å lukke gapet mellom to flater, kan man oppnå mer interessante former enn f.eks en vanlig sirkulær fillet.

Conics er også en kurvetype som designere av optikk kan ha behov for.

Conics kan pr i dag ikke constraines med C2 kontinuiet (kurvaturkontinuitet) i endene, kun C1 (tangens). Dersom modelleringsarbeidet krever C2, bør dermed andre kurvetyper benyttes. I tillegg er ikke Conic tilgjengelig i en 3Dsketch.

Det er Rho-verdien i Conics som bestemmer om kurven er en ellipse, parabel eller hyperbel. En Rho-verdi på 0,5 betyr at kurven er en parabel. Større enn 0,5 er kurven en hyperbel, og mindre enn 0,5 er den en ellipse. Hvilken Rho-verdi som gir en sirkelbue er avhengig av hvordan conic-kurven er tegnet. Dette er det mulig å regne seg fram til, noe vi ikke skal gå nærmere inn på her, dessuten antar vi at det er langt raskere å tegne en sirkelbue med det ordninære sirkelbueverktøyet.

Les mer om kjeglesnitt her:

http://no.wikipedia.org/wiki/Kjeglesnitt

Mark Biasotti, SolidWorks: SolidWorks Featured Author Blog – Conics added to SW2013, What are they and what are they good for? 

Jason Pancoast, CAPINC: Rho, Rho, Rho Your Boat: Conics in SolidWorks 2013 

 

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Modellering, Sketch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s