Grafiske fillets i SolidWorks 2013

medfillets

I PhotoView360 kan du i SolidWorks 2013 nå legge på en avrunding av alle skarpe kanter som en del av en appearance i modellen. Funksjonen heter Round Sharp Edges og kan brukes istedet for å legge fillets i selve modellen. Dette har noen fordeler:

  • Filletene beregnes på rendertidspunktet og øker dermed ikke rebuildtiden på modellen.
  • Gjør det mulig å kjapt teste visuelt hvordan ulike filletradiuser tar seg ut på modellen
  • Å legge på en avrunding av en kant er noe som er med på å høyne realismenivået på renderinger, siden de aller fleste ferdigproduserte produkter har avrundinger i kantene.
  • Lar deg vise fillets også på geometri som ofte er vanskelig/umulig å legge fillets på, f.eks. ekstruderte bokstaver.

Obs: PhotoView360 add-in må være aktivert (Gå til Tools > Add-Ins)

Innstillingen for å lage avrundinger på alle skarpe kanter finner du ved å editere/legge på en appearance, aktivere Advanced, og gå til arkfanen Illumination. I boksen PhotoView Illumination helt nederst finner du innstillingen Round sharp edges.

1

utenfillets

Round sharp edges = 0 mm (avslått)

medfillets

Round sharp edges = 2 mm

Les også: One heck of a great “Feature” where you weren’t expecting it… (SolidWorks Forums)

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, rendring. Bookmark the permalink.

1 Response to Grafiske fillets i SolidWorks 2013

  1. Anna Granberg says:

    Glädjer mig till att testa ut detta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s