Photoview360: Hvordan justere lyssetting på enkleste måte

PhotoView360 er den addin’en i SolidWorks som brukes til å lage bilder av modellene (parter og sammenstillinger). PhotoView360 inngår i SolidWorks Professional og SolidWorks Premium. 

I PhotoView360 kan du få mesteparten av lyset fra Scenen. Du kan også sette inn egne lyskilder som du kan posisjonere fritt, men er du ute etter en rask og enkel justering av lyset, kan du først forsøke deg på å endre vinkelen lyset faller inn fra – ved å vri hele miljøet rundt vertikalaksen. Slik gjør du det:

1. Velg først en scene som kaster skygge – f.eks. Grey with Overhead Light:

Slik jeg har tegnet modellen, kastes skyggen inn fra høyre side. Dette gir en dramatisk effekt, men jeg synes modellen blir litt for mørk. Jeg ønsker nå å vri på lyset slik at fronten blir mer opplyst og mer av skyggen faller bak modellen.

2. Gå til Display Manager og velg knappen med filmkameraet (View Cameras, lights and scene):

3. Høyreklikk på Scene… og velg Edit Scene

4. Under fliken Advanced, gå til Environment Rotation og justér slideren.
Her er hvordan modellen ser ut med miljøet rotert 223.2 grader:

Lyset faller nå litt annerledes.

Tips1: Du kan lagre denne innstillingen som en ny scene hvis du vil beholde den.

Tips2: Dersom du gjør dette i et stort assembly, er det svært ressurskrevende for PCen å ha PhotoViews preview-vindu åpent mens du endrer på Scenen. Det kan derfor være lurt å lukke preview-vinduet mens scenen endres.

En annen metode for å endre vinkelen lyset faller inn fra, er å vri på selve parten eller assemblyet. Den metoden anbefaler vi vanligvis ikke, spesielt ikke på produksjonsfiler.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, rendring, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s