Hvordan sette et bilde inn på en tegning

De fleste bedrifter har tegninger med tittelfelt der deres egen logo er plassert. I SolidWorks kan du sette inn et bilde på en tegning på ulike måter, f.eks. ved å bruke Insert > picture. Det fungerer som regel ok, men det finnes en annen måte som sikrer at du også får med deg logobildet hvis du senere skulle ønske å lagre filen som DWG. Det beste er selvsagt å legge inn logoen på tegningsmalen, slik at den ligger der hver gang du lager en ny tegning.

For å få logoen til å også vises på DWG-filen, sett inn bildet på denne måten:

  1. Åpne logoen i Windows Paint og lagre den som BMP (f.eks. 256-color). La filen være åpen i Paint etter at bilder er lagret. 
  2. Gå til tegningen, sett inn logobildet med Insert > Object > Create from file og bla deg frem til BMP-filen.

Dette er en litt mer robust måte å sette inn bildefiler på en med Insert Picture. Hvorfor denne metoden får bildet til å vises på DWG og ikke Insert Picture, har sammenheng med DWG-formatets evne til å vise bildefiler.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Arbeidstegninger, Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hvordan sette et bilde inn på en tegning

  1. Andreas Blom-Bakke says:

    Takk Lars!
    Nå skal det bli lett å finne fram til den informasjonen hver gang (riktignok sjeldent) man sitter og knoter med akkurat det. Ikke veldig intuitivt at den skal være åpen i Paint, så det er fint å ha en referanse her!

  2. Lars Haaland says:

    Stemmer, det er ikke så intuitivt. Kanskje noen med dypere kjennskap til DWG og teknikaliteter i Windows kan forklare hvorfor det er slik =)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s