Sommer-utfordringen: Sheet Metal part søkes

I disse sommerdager kan det være geit å ha en Sheet Metal part for hånden. Den lages med verktøyet Sheet Metal i SolidWorks. Tar du utfordringen med å modellere denne? Vi ønsker å vite massen i gram. Oppgi vekten med tre desimaler.

Leveringsfrist 31 August Kl. 15:00.

PDF med alle mål og opplysnigner finner du her: Utfordring Sheet metal

Send inn partfilen sammen med ditt svar til support@pronor.com og merk svaret Månedens oppgave. Lykke til!

About Jan Egil Bæver

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SolidWorks.
This entry was posted in Månedens oppgave and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s