SolidWorks Student Access

Er du student og går på en skole som har SolidWorks-lisens med aktivt vedlikehold? Da kan du installere en versjon av SolidWorks på din egen PC.

OBS: Disse versjonene er beregnet for installasjon på studentenes egne PCer. Ikke forveksle disse versjonene med de versjonene som skal installeres på skolens PCer.

Sjekk først med din SolidWorks-kontaktperson på skolen hvilken type lisens skolen har;

1. SolidWorks Education Edition: Med denne skolelisensen har du som elev/student tilgang på versjonen SolidWorks Student Design Kit.

Se denne posten for hvordan du laster ned:  https://pronorblog.wordpress.com/2010/04/30/nedlasting-av-solidworks-student-design-kit/

For installasjon, se denne guiden 
(Under punktet “Insert DVD#: Installerer du ikke fra DVD, kjør filen Setup.exe)

2. SolidWorks Campus 500: Da har du som elev/student tilgang på versjonen SolidWorks Student Engineering Kit. Dette er en fullversjon av SolidWorks med alle add-ins.

Be din SolidWorks- kontaktperson på skolen om tilgang på installasjonsfilsettet. Dette ligger typisk enten på en DVD eller på skolens nett.

For installasjon, se denne guiden 
(Under punktet “Insert DVD#: Installerer du ikke fra DVD, kjør filen Setup.exe)

Student Design Kit og Student Engineering Kit 2012-13 varer til 30. november 2013, eller i 365 dager fra installasjon, avhengig av hva som kommer først. 

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in SOLIDWORKS Education, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to SolidWorks Student Access

  1. Pingback: Student Access: La studentene bruke SolidWorks også på egen PC | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s