Overgang fra stand-alone til flytende lisenser

Flere av våre kunder velger å gå fra stand-alone-lisenser, også omtalt som personlige lisenser, til flytende lisener på nettverk. Oppsett av lisensserver er godt beskrevet i dette innlegget.

Når stand-alone-lisensene overføres til nettverk så må man også endre lisensen på klientene/arbeidsstasjonene. Dette er en beskrivelse som er ment for de med individuelle installasjoner og et mindre brukermiljø. I større flerbrukermiljø anbefales det å ta en titt på muligheten som finnes i Admin Image.

Control Panel | Programs and Features | SolidWorks 20xx x64/x32 Edition SPxx | Change

Dette starter opp Installation Manager. I det første vinduet som dukker opp velger vi da; Modify the individual installation (on this computer) og trykker Next. I det neste vinduet bytter vi da ut lisensnøklene med den nye nettverkslisensen. Alle klienter/arbeidsstasjoner skal installeres med samme nøkkel som brukes på server.

Klikker vi oss videre med Next så vil det dukke opp et lite vindu der du skriver inn nettverksadressen til serveren din. Installation Manager vil da sjekke om den får kontakt med server, og i så tilfelle kan du klikke deg gjennom resten av vinduene uten endringer.

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s