Hjelp, jeg har en flatemodell. Hvordan finner man masse og tyngdepunkt?

Hvorfor bruker folk flatemodeller? Jo, det kan være fordi det gir deg større fleksibilitet med tanke på utforming. Mange jobber med forbrukerprodukter der krav til en organisk form er viktig for opplevelsen av produktet. Andre bruksområder kan være konseptmodeller, og lette analysemodeller som vi skal se nærmere på her.

Når du sitter der med et ferdig analyseoppsett og modellen skal klargjøres for produksjon så er veien plutselig veldig lang hvis du raskt må finne masse og tyngdepunkt for sammenstillingen din. Her er SolidWorks Simulation din gode venn. For sitter du med et analyseoppsett så har du mest sannsynlig angitt veggtykkelser for flatene dine, og kanskje har du også brukt remote mass-funksjonaliteten for å erstatte eksterne komponenter.

Problemet

  • Flater har ingen tykkelse eller vekt
  • Ekstern masse har ingen heller ingen vekt
  • Du vil ikke modellere opp igjen alt som solider og i tillegg modellere eksterne komponenter

Løsningen

  • SolidWorks Simulation
  • Et enkelt statisk studie med gravitasjon
  • En enkel fixture for å stabilisere modellen
  • Run

Etter at du har kjørt studiet så kan du bla deg fram til resultatmappa di. Der vil du finne ei fil med file extension; .OUT

Åpne denne i en teksteditor, for eksempel Notepad, for å finne masse og tyngdepunkt. I tekstfilen vil det også oppgis for hvilke enheter masse og tyngdepunkt er angitt i.

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s