Simulation Cleaning Utility

Dypt begravd i installasjonsmappene til SolidWorks så finnes det noen skatter. Simulation Cleaning Utility er nettopp en sånn skjult skatt.

Den kan hjelpe deg med følgende:

  • Korrupte filer
  • Gi deg en ny frisk start
  • Få ned filstørrelsen

C:\Program Files\SolidWorks 2012\SolidWorks\Simulation\Utilities

Har du laget deg fryktelig mange studier i enten Simulation, Motion, Flow eller Sustainability, så kan disse fjernes med ett enkelt grep.

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s