Valg av løsningsalgoritme i Simulation

Det er mulig å manuelt velge hvilken løsningsalgoritme som skal brukes, eller la Simulation velge selv ved å bruke opsjonen; Automatic. Innstillingen for dette finner du i oppsettet for hvert enkelt studie, eller som en standardinnstilling for Simulation.

I studiet:
Høyreklikk på studienavnet ditt | Properties.. | Solver
Som standardinnstilling:
Simulation | Simulation Options… | Default Options | Results | Default solver

I mange tilfeller så vil Simulation velge den løseren som egner seg best, i andre tilfeller ikke. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilken løser som best egner seg i ditt spesielle tilfelle. Her er noen gode pekepinner som forhåpentligvis lar deg kjøre dine analyser mer effektivt.

Direct Sparse, brukes når du har

  • nok RAM og mange kjerner
  • no penetration-kontakter (+friksjon)
  • komponenter med veldig forskjellige materialegenskaper
  • inkompatibelt mesh

FFEPlus, brukes når du har

  • alle andre tilfeller
  • spesielt bra på enkelt-parts med kun bonded-kontakter

Det hører også med til historien at Direct Sparse er en såkalt direkte løser, men FFEPlus er en iterativ en. For sistnevnte betyr det at den kan feile i de tilfeller der den ikke finner konvergens. Da må du bruke Direct Sparse for å løse problemet ditt.

Kravet til maskinvare, og da spesielt RAM, vil variere stort mellom de to løserne. I en lineær-statisk analyse kan man grovt beregne bruken av minne til:

  • Direct Sparse: 200 000 DOF pr. 1GB RAM
  • FFEPlus: 2 000 000 DOF pr. 1GB RAM

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s