Månedens utfordring: mai

Den tradisjonsrike hjørnestensbedriften Kalbakken betong sliter stadig. De ser nå at de tradisjonelle betonggrisene (prefabrikerte betongelementer for vegrekkverk av typen New Jersey) som de har produsert lenge, ikke lenger hever seg i konkurransen. Derfor vil de gjerne prøve ut nye typer elementer, f.eks. med andre materialer.

Kalbakken betong har tatt frem et midlertidig design for et element som de ønsker å evaluere nærmere. En av de viktigste egenskapene til et New Jersey-rekkverk er vekt. Derfor ønsker Kalbakken betong å vite massen til dette utkastet. De har en 2D-tegning fra før, og de trenger hjelp til å lage 3D-modellen.

Materialet de ser for seg er PVC Rigid. For enkelhets skyld vil de at modellen skal tegnes som et massivt volum.

PDF med alle mål og opplysnigner finner du her: mai

Materiale: PVC Rigid (1300,00 Kg/m^3)
Desimaler: 2
Oppgi vekten med to desimaler. 

Send inn partfilen sammen med ditt svar til support@pronor.com og merk svaret Månedens oppgave. Lykke til!

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Månedens oppgave. Bookmark the permalink.

2 Responses to Månedens utfordring: mai

  1. Pingback: Månedens utfordring: fasit for mai | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s