3 små innstillinger i 2012 – så 3 ganger, høst 3-gangen

Hver årsversjon av SolidWorks bringer alltid noe nytt til bordet. Midt i alt hysteriet rundt nye “features and functions” så glemmer vi av og til de små endringene som gjør livet, og programmet, fantastisk mye bedre. Som vist på våre What’s New 2012-seminarer; her er tre små innstillinger du kan gjøre i programmet. Jeg har en teori om at disse små tingene vil senke blodtrykket med opp til 15%. (Ingen data finnes for å understøtte denne teorien).

Alltid åpne skisser normalt på skisseplanet

Tools | Options | System Options | Sketch

Gjenbruk av bokstaver i slettede tegningsview

Tools | Options | System Options | Drawings

Utheving av endrede mål på tegning

Tools | Options | System Options | Colors

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Diverse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s