Tips for håndtering av mates i store sammenstillinger

I en litt mindre sammenstilling så kan man enkelt finne den aktuelle maten i Feature Manager. Har man i tillegg navngitt matene så kan man også benytte seg av filterfunksjonen for å søke seg frem. Ved å holde musepeker over den aktuelle maten i treet så vil vi få opp en highlight i modellen. Dette er sikkert funksjonalitet de fleste kjenner til.

Dessverre så er det jo slik at ettersom sammenstillingen vokser så øker også antallet mates betraktelig. I hver part og undersammenstilling så vil aktuelle mates for akkurat denne komponenten grupperes, og vi kan på den måten få oversikt over mates i sammenstillingen vår. Men det finnes alternativer som også er mer visuelle, og noen vil kanskje finne disse nyttige.

Hvis vi deler panelet til venstre i to ved hjelp av splittlinjen, så kan vi velge å vise Feature Manager samtidig som Property Manager. Med et sånt oppsett så vil man få oversikt over mates som gjelder mellom to valgte komponenter.

Et annet godt alternativ er å bruke View Mates-funksjonen. Hvis du velger to komponenter i Feature Manager eller i selve modellen så vil en kontekstmeny dukke opp ved siden av musepekeren. I denne kan man velge View Mates.  Funksjonen vil gi deg en form for Isolate på de komponentene du ser på i tillegg til et flytende panel med mates som gjelder for komponentene du har valgt.

Bloggpost etter orginal idè av CAPINC og deres blogg CAPUniversity

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s