Prioritetsrekkefølge for bruk av nettverkslisenser

En prioriteringsrekkefølge for bruk av lisenser kan være aktuell i de tilfeller der brukere har behov for funksjonalitet utover f.eks. SolidWorks Standard. Toolbox er et godt eksempel som mange kjenner til.

Toolbox er tilgjengelig i SW Professional og Premium. Hvis en bruker sitter med SolidWorks Standard, men så aktiverer Toolbox og henter en Premium lisens kan dette være uheldig, spesielt hvis en annen bruker har behov for Routing-modulen i Premium. Man ønsker da at brukeren først skal hente ut en Professional. Rekkefølgen som angir hvilke moduler/add-ins du har tilgjengelig, og i hvilken rekkefølge de hentes kan justeres.

Rekkefølgen er ikke en global innstilling og kan tilpasses hver enkelt brukers behov. Eventuelt, så kan en bedrift ha avdelinger med forskjellige behov. Da er det viktig at konstruktørene får tilgang på den lisensen de har behov for.

En semi-automatisk løsning er å sette dette opp på lisensserveren og deretter eksportere følgende registernøkkel:

“HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Licenses\Settings”

Registernøkkelen kan så legges inn i et admin image under opsjonen “Run after installation”-fanen i Admin Image Options Editor. Nøkkelen kan også legges inn ved at brukerne får tilgang til den på et delt område eller tilsendt på e-post. De behøver da bare å dobbeltklikke på den for å legge den inn i registeret.

Bruker dere Active Directory så kan IT/CAD-ansvarlig automatisk pushe denne nøkkelen ut til alle brukere.

En fri oversettelse av et blogginnlegg funnet på CAPINCs blogg.

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in innstillinger, Nettverkslisens, Standardisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s