Linking av dimensjoner i SolidWorks 2012

I SolidWorks 2012 er det raskt og enkelt å linke dimensjoner til hverandre.

Linking av dimensjoner er en svært utbredt arbeidsmetode som sparer deg for endel arbeid. 

Linking av dimensjoner er ikke noe nytt, men I SolidWorks 2012 er metoden man bruker for å linke dimensjoner, noe annerledes. Det er nå mye raskere å skape og holde styr på linker og deres verdier. Det er langt færre museklikk som er nødvendig i forhold til hva det var tidligere, og metoden i SW2012 er i korte trekk:

1. Legg ut en dimensjon. I Modify-boksen skriver du kjapt “=[linknavn]” og trykker den lille knappen som lar deg legge dette inn som en Global Variable. Da har du opprettet en link. Ønsker du å lage en link som kalles “b”, skriver du altså “=b”. Denne skrivemåten for å legge inn verdier vil for mange gi assosiasjoner til Microsoft Excel.
2. Link sammen dimensjoner. Når du senere ønsker å koble nye eller eksisterende dimensjoner til denne linken, går du til Modify-boksen og trykker “=” -tasten igjen. Da får du se en liten meny der du finner den samme linken under Global Variables. Opprettet du linken “b” tidligere, finner du altså dette linknavnet i listen.

De av dere som kjenner til linking fra før, vet at hvis man endrer en av dimensjonene som er linket sammen, endrer man alle. Slik er det fremdeles i SolidWorks 2012 – og i tillegg kan man endre linkverdien globalt, ved å gå inn i Equations Editor. Denne er også kraftig forbedret i SW 2012.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Sketch and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s