Månedens utfordring – oktober

Månedens oppgave for oktober er å modellere et dodekaeder.

Målsatt skisse som PDF

Et dodekaeder er et platonsk legeme som er satt sammen av 12 plane, kongruente sideflater, hver formet som en pentagon.

I dette tilfellet skal sidene i pentagonene være 100mm lange.

For å gjøre det enda litt vanskeligere skal vi i tillegg ta bort en av sideflatene og hule ut dodekaederet slik at det får en skalltykkelse på 5mm. Da er det strengt tatt ikke noe dodekaeder eller platonsk legeme lengre, så vi retter en liten unnskyldning til Platon. Dere skal legge på materialet ABS PC, som er et plastmateriale som inngår i standardmaterialene til  SolidWorks.

Modelleringsteknikk og fremgangsmåte er helt valgfritt.

Dodekaeder sammensatt av 12 kongruente pentagoner med side = 100 mm
Skalltykkelse = 5 mm

Materiale: ABS PC (1070 Kg/m^3)
Enheter: MMGS (Millimeter, Gram, Seconds)
Antall desimaler: 2

Denne gangen gir vi dere ingen alternativer, vi vil bare vite: Hva er vekten?
Send svaret + partfilen til support@pronor.com

For at dere skal vite at dere har modellert riktig, skal jeg så langt det lar seg gjøre svare hver innsender så snart jeg får innleveringen.

Vi summerer opp og gir felles tilbakemelding, og drøfter de ulike forslagene i slutten av oktober.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Månedens oppgave, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Månedens utfordring – oktober

  1. Pingback: Månedens Utfordring – fasit for oktober | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s