Månedens utfordring – fasit for august

Det har vært stort arbeidspress etter sommerferien, så vi er litt på etterskudd med månedens utfordring. Fasiten for augst er omsider klar, og vi kommer tilbake med ny utfordring for oktober etter pausen i september!

Det var faktisk kun ett svar på utfordringen for august som inkluderte resultatene i SimulationXpress. Svaret var derimot ikke riktig grunnet feil lastretning – den var satt normalt til flaten istedet for loddrett ned. Vi tar hintet og venter litt med neste Simulation-utfordring.

Vårt forslag til løsning finner dere i videoen under. Merk at svaret her ikke er nøyaktig det samme som i alternativene, grunnet oppgradert SP fra da jeg lagde oppgaven.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Månedens oppgave. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s