Få kontroll over rebuild-tiden

Med Feature Statistics ser du enkelt hvilke features som tar lengst tid å rebuilde.

Når du holder på med en part med mange features, kan det være at parten bruker lang tid på en rebuild. SolidWorks rebuilder features i den rekkefølgen de står i Feature Manager, og noen features tar gjerne lengre tid enn andre.

Tiden det tar er avhengig av hvilke features du bruker, hvordan de relaterer seg til hverandre, og hastigheten på hovedprosessoren på PCen (CPU).

  1. Evaluér tiden det tar å rebuilde til enkeltfeatures ved å velge Tools | Feature Statistics (tilgjengelig kun i part). Noen features, som Shell og Fillet, krever ekstra lang rebuildtid – og andre features som Extrude kan ha innstillinger som øker rebuildtiden betraktelig. Resultatet i listen gjelder den PCen du bruker. Samme fil på en annen PC kan altså få en annen rebuildtid.
  2. Forsøk å omplassere features hvis mulig; legger du f.eks. Fillets til sist i featuremanager-treet, kan disse suppresses slik at de ikke rebuildes når du f.eks. må gjøre endringer høyere opp i treet. Se avsnittet om Suppress og Rollback nedenfor. 
  3. Bygge annerledes? Hvis enkelte features tar svært lang tid å bygge, vurder andre måter å bygge disse featurene på. Er det tekst som er problemet, vurdér f.eks. andre fonter, eller å f.eks. legge Draft inn som en Feature litt senere i treet istedet for i en Extrude.
  4. Vurder å oppgradere hardware. CPU-hastighet har stor innvirkning på rebuild-tid. Sjekk evt. hvordan andre PCer rebuilder samme part ved å bruke Tools | Feature Statistics. Det er viktig å være klar over at alle PCer har sin øvre grense; før eller siden vil alle PCer oppleve ytelsesproblemer hvis de blir belastet med store og tunge filer, men jo heftigere hardwaren er, jo mer belastning tåler PCen før den sier stopp.
  5. Hvis du er sikker på at noe ikke skal endres, kan du evt. vurdere å lagre ut parten som parasolid og ta den inn i en ny part og jobbe videre med. I praksis fjerner du da endel av featuretreet, og dermed rebuildtiden. Men husk at dette kan gjøre det vanskeligere å gjøre endringer, samt at du får to filer å håndtere.

Det finnes også eksisterende funksjoner som Suppress (som fjerner featuren fra RAM på PCen, slik at filen behandler featuren som om den ikke eksisterer) og Rollback, som tilbakestiller featuretreet til et tidligere stadium. Men dersom du ikke er ferdig med å modellere parten, kan disse funksjonene gjøre det vanskeligere å gjøre endringer, samt det øker sjansen for feil. Prøv deg gjerne frem.

I SolidWorks 2012 kommer det en funksjon som lar deg fryse rebuild av features (freeze feature). Funksjonen minner om Rollback, men starter fra toppen, og hverken endrer eller fjerner geometri.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Få kontroll over rebuild-tiden

  1. Pingback: Om vafler og SOLIDWORKS-modeller – eller hvorfor det er lurt å rydde i Feature Manager | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s