Manipuler og hold oversikt over farger og visning med Display Pane

I en utvidet utgave av historietreet finner du muligheter for å manipulere visningstype, fargestyring og tekstur. På partnivå har ikke dette den store nytten, men i sammenstilling kan dette hjelpe deg med å presentere produktet på akkurat den måten du ønsker.

Display Pane aktiveres og deaktiveres med den lille dobbeltpilen øverst til høyre i historietreet. Du vil da få fire kolonner; synlighet, visningsmodus, farge/tekstur (Appearance) og gjennomsiktighet. Ved å klikke i “raden” for en komponent på disse, kan du enkelt manipulere hvordan hver enkelt komponent skal vises frem.

Synlighet er om komponenten skal vises eller ikke. Med andre ord det samme som om du høyreklikker på komponenten og velger Hide eller Show.

Visningsmodus er om komponenten skal vises som Shaded, Wireframe, Hidden lines removed etc. Med andre ord kan du mikse slik du ønsker istedet for å vise alle komponentene på samme måte. For at dette skal være synlig, må toppsammenstillingen stå på Shaded with edges.

Farge og tekstur kan legges på enten i sammenstillingsmodus eller direkte på komponentnivå. Hvor farge er lagt på indikeres med de to trekantene; trekanten ned mot høyre viser fargen på part-/komponentnivå, mens en eventuell trekant opp mot venstre viser farge som er lagt på i sammenstillingen. Sistnevnte overstyrer når man står i sammenstillingen, slik at den rød trekanten i illustrasjonen overstyrer den grå på den aktuelle komponenten.

Gjennomsiktighet gjør det samme som høyreklikk og Change Transparency, og setter komponenten til 50% gjennomsiktig eller tilbake.

Synlighet, visningsmodus og gjennomsiktighet gjelder bare internt i toppsammenstillingen, mens farge og tekstur som nevnt også kan legges på komponentnivå direkte fra sammenstillingen.

Med litt sammensatte modeller kan det være aktuelt å bruke ulike oppsett for å visualisere en sekvens, eller fokusere på ulike områder av modellen. Hvert visningsoppsett kan lagres ved å gå til konfigurasjonsfliken, høyreklikke og velge Add new display state. Har du flere display states kan du enkelt skifte mellom dem gjennom høyreklikk på dobbeltpilen som åpner Display Pane.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s