Extrude – enkel funksjon, eller!?

Extrude-kommandoen er kanskje den mest brukte modelleringsoperasjonen i SolidWorks; jeg vil tro alle SolidWorks-brukere har brukt den flere titalls ganger.

Det mange ikke er klar over, er spennet på muligheter man har innebygd i denne operasjonen. Det gjelder blant annet start og avslutning, symmetri, uthuling og slippvinkel. Jeg skal i dette blogginnlegget ta for meg et lite utvalg av variasjonene som mange bruker sjelden.

For å ta starten først; det mest vanlig er at volumet man lager med Extrude tar utgangspunkt i hvor skissen er plassert. Ved å endre input i From-boksen har man mulighet til å endre dette til et forskjøvet startpunkt ved hjelp av f.eks. avstandsdefinering, modellhjørnereferanse eller flatereferanse. Et eksempel her er at man ønsker å starte en extrude fra en krum flate – denne flaten kan man ikke plassere en skisse på, dermed må man bruke From-definering.

Neste er avslutningsdefinering. Også her er utgangsvalget det kanskje mest brukte; man setter en lengde på ekstruderingen. Andre alternativer er symmetrisk, å stoppe ved et modellhjørne, mot en flate eller legeme, eller i en bestemt avstand fra en flate. Enkelte av alternativene har dessuten unike ekstravalg.

Videre har man mulighet til å legge inn slippvinkel, eller skrå vegger, som en del av ekstruderingen. Denne kan gå utover eller innover etter behov. Det er også mulig å lage tynne vegger direkte, istedet for å gå veien om Shell etterpå.

Dersom man har en skisse med flere konturer og områder har man mulighet til å velge hvilke deler av skissen som skal “delta” i ekstruderingen. Det betyr blant annet at man kan lage én skisse som benyttes av flere modelleringsoperasjoner, noe som i enkelte tilfeller gjør det enklere å dimensjonere geometrien slik man ønsker.

Til slutt har vi noe som heter Feature Scope. Denne er relevant dersom man lengre opp har krysset av for Merge results; dette er normalt sett standard, men i Weldment er den automatisk avslått for å tilrettelegge for kapplistefunksjonen. Merge result gjør at man smelter det nye volumet sammen med tilstøtende geometri, men med feature scope kan man begrense hvilke legemer man smelter sammen med. Dette er med andre ord en slags Combine/Add-funksjon.

Så, hva er fasiten? Hvor mange muligheter ligger det inne i Extrude-kommandoen? Det kan være litt vrient å telle, og det er også mange måter å telle på – individuelle valg eller kombinasjonsmuligheter? Jeg velger å si individuelle valg, og dropper å telle mulighetene både for retning 1 og 2, jeg begrenser meg til å telle at jeg kan aktivere retning 2. Da lander jeg på 25 valgmuligheter på følgende måte:

 1. From:
  1. Sketch Plane
  2. Surface/Face/Plane
  3. Vertex
  4. Offset
   1. Retning på offset
 2. Direction 1:
  1. Blind
  2. Through All (hvis du har geometri fra før)
  3. Up To Vertex
  4. Up To Surface
  5. Offset From Surface
   1. Reverse offset
   2. Translate Surface
  6. Up To Body
  7. Mid Plane
  8. Draft
   1. Draft Outward
  9. Overstyring av retning for ekstruderingen
  10. Merge Results
 3. Direction 2
 4. Thin Feature:
  1. One Direction
  2. Retning for materiale
  3. Two Direction
  4. Mid Plane
 5. Selected Contours
 6. Feature Scope

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Modellering and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s