Manipulere materialdata for Sustainability

Fra SolidWorks 2011 har man mulighet til å knytte egendefinerte materialer til Sustainability-data for ferdigdefinerte materialer. Man har derimot ikke mulighet til å legge inn eller endre selve Sustainability-dataene. Det er likevel mulig å manipulere dataene proposjonalt.

Sustainability-dataene er unike for hvert enkelt materiale, men den enkelte komponents miljøbelastning er direkte proposjonal med vekten; ett kilo av materialet har så og så mye belastning på miljøet, to kilo har nøyaktig dobbelt så mye belastning, gitt at produksjonsmetode, -sted og transportmodus er identisk.

Vekten på hver enkelt komponent kalkuleres ut fra egenvekten satt i materialet og volumet kalkulert av SolidWorks. Ved å endre egenvekten på det egendefinerte materialet vil man dermed få en proposjonal endring av resultatene sett i forhold til det materialet man bruker som Sustainability-grunnlag.

Et meget godt eksempel på dette, er bølgepapp, eller corrugated paper, som ble tilgjengelig i SW2011. Bølgepapp er ganske mye luft, og egenvekten er satt ut fra at man modellerer bølgepappen som en massiv plate. Skal man derimot bruke massiv papp vil man jo kalkulere ut fra dette, og Sustainability-dataene for bølgepapp er det nærmeste man kommer massiv papp.

For å bruke disse mest mulig riktig, definerer man først sitt eget materiale som heter f.eks. Papp, setter egenvekten på dette materialet til f.eks. 620 kg/m3 og knytter deretter materialet til Sustainability-dataene for Corrugated Paper. Da vil man få en god tilnærming av miljøbelastningen for papp – sjekk gjerne opp egenvekten (ikke papirvekten!) til det aktuelle papp/papirmaterialet for best mulig resultat.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Manipulere materialdata for Sustainability

  1. Pingback: Forbedre materialvalget ditt med en alternativ materialvelger | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s