Definere egne materialer i SolidWorks

Ofte har man behov for å definere egne materialer i SolidWorks. Det kan være at man ønsker produsentkode på materiale, at egenvekten ikke er helt riktig, at man ønsker en annen hatch på snittvisninger eller andre varianter.

Den enkleste måten å legge til egne materialer på er å gjøre det fra materialbasevisningen man får opp når man i en part høyreklikker på Material i historietreet.

For å kunne definere egne materialer, må du ha ditt eget materialbibliotek. Dette er filen som inneholder den informasjonen du definerer på dine materialer. Hvis den er tilstede vil du finne den nederst i den venstre listen i materialvinduet, og mappefargen vil være blå kontra gul for de ferdig definerte materialene.

Avhengig av hva som er gjort tidligere må du gjøre en av følgende:

  1. Sjekk om noen andre allerede har begynt på en egen materialbase for bedriften. I så fall, sørg for at den ligger på en felles server, og gå til Tools | Options | File Locations | Material Databases for å legge til mappeplasseringen.
  2. Høyreklikke i venstrefeltet i materialbasevinduet og velge New Library. Du blir da spurt om hvor du vil lagre basen din, som fortrinnsvis bør være på en felles server. Den mappen du velger vil automatisk bli definert som filsti under Tools | Options | File Locations | Material Databases.

Deretter kan du definere materialkategorier. Dette gjør du ved å høyreklikke på bibliotekmappen du akkurat laget/knyttet deg til og velge New Category.

Da er du klar til å legge inn dine egne materialer. Du kan da starte fra grunnen av ved å høyreklikke på en kategori og velge New Material, eller du kan kopiere eksisterende materialer gjennom høyreklikk | Copy og deretter høyreklikk | Paste på riktig kategorimappe.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Definere egne materialer i SolidWorks

  1. Pingback: Manipulere materialdata for Sustainability | ProNor

  2. Pingback: Oversikt over gjenbruksmuligheter i SolidWorks | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s