Endre orientering av parter i forhold til partmalens globale koordinatsystem

Fra tid til annen når vi importerer parter fra andre formater inn i SW eller jobber med kompleks geometri, så forekommer det at partens orientering blir feil i forhold til partmalens koordinatsystem. Dette vil kunne føre til problemer om parten skal settes inn og mates opp i en sammenstilling, videre vil også orienteringen av parten bli feil når man setter den inn på tegning (med tanke på at orienteringen av visningen referer til standardplanene i modellen).

I slike tilfeller har vi et flott verktøy i SW som heter Move/Copy. Dette verktøyet finner man under Insert – Features.

Her har man mulighet til å orientere modellen ved bruk av “mates” mot standard planene, i tillegg har man også en mer manuell metode som går på å beskriver forskyvning og rotasjon om hovedaksene manuelt for å flytte modellen i rommet.

Eksempel:

Din importerte part ligger feil:

Går til Move/Copy

Benytter så geometrien og standard planene sammen med mater for å justere plasseringen av modellen riktig:

Fortsetter med dette frem til parten er orientert slik som ønsket.

Man har da til slutt en part som er riktig orientert og som kan benyttes videre i tegninger og sammenstillinger.

En annen variant er at skissen for den første modelleringsoperasjonen er plassert i feil plan. Dette kan enkelt løses ved å klikke på skissen og velge Edit Sketch Plane (knapp nummer to). Dersom man har forholdt seg til geometrien i parten når man har bygd videre, f.eks. plassert alle skisser på modellflater fremfor hovedplanene, skal normalt sett hele parten snu seg riktig vei.

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in Arbeidstegninger, Bruk av SOLIDWORKS, Diverse, Modellering and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s