Endre rapportmal for SW Simulation

Flere kunder har ønsket tilgang til å endre på standardmalen som vi har for rapporter i SW Simulation. Tidligere var disse filene integrert i programkoden, men nå har man mulighet til å modifisere dem med egen logo, bedriftsnavn etc.

I SW2011 er denne tilgjengelig i .dot og .dotx format. Modifisering av denne malen gjøres med en viss risiko da det er mange linker som blir benyttet for å importere data og resultater inn i rapporten. Et nyttig tips kan være ta en backup av den originale filen.

Man kan finne rapportmalen på C:\Program Files\SolidWorks 20XX\SolidWorks\Simulation\data\cwreports\

Flere maler er tilgjengelig her:

  1. simulationreporttemplate_2003.dot – rapportmal i Word 2003-format
  2. simulationreporttemplate_2007.dotx – rapportmal i Word 2007-format
  3. simulationreporttemplate_dstudy_2003.dot – rapportmal for designstudier i Word 2003-format
  4. simulationreporttemplate_dstudy_2007.dotx – rapportmal for designstudier i Word 2007-format.

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s