Design Library – Smart Features

Ofte så gjør man spesifikke operasjoner gjentatte ganger, som f.eks å lage hull i en bestemt størrelse, innprente en logo på produktet eller spesiell type geometri. Istedenfor å måtte gjøre hele modelleringsopersjonen på ny hver gang så kan man benytte seg av Design Library. Vi skal her se på et enkelt eksempel der det defineres et enkelt hull på 20mm i diameter med en dybde på 15mm.

Vi starter med å opprette en part, og en hjelpegeometri som kun skal brukes som plasseringsgrunnlag. Siden vi nå vet størrelsen på hullet så kan vi lage en sylinder som vi vet er større enn hulldefinisjonen vår. Deretter bruker vi i dette tilfellet en enkel Extruded Cut for å oppnå hulldefinisjonen.

Deretter så lagrer vi part-filen vår med bruk av File | Save As… I lagringsdialogen passer vi på å lagre filen ut til en mappe/lokasjon som vi vil bruke som bibliotek. Filen må lagres som en Lib Feat Part(*.sldlfp).


Når vi lagrer filen vil en dialogboks dukke opp som spør oss om vi vil fjerne alle features i part-filen vår som ikke er en definert library feature. Ettersom vi ikke har definert at kuttet vårt skal være det, så vil vi ved å trykke Yes her miste det vi har modellert. Vi svarer altså No i dette tilfellet.

Vi skal så velge hvilke features som skal være library features. Ved å høyreklikke på kuttet vårt i Feature Manager får vi tilgang til å velge Add To Library. Symbolet for Design Library, en liten grønn L, vil da legges på det valgte feature-ikonet som en indikator. Pass på å lagre filen etter man har gjort dette valget. Den første extruden vil da ikke bli dratt med ved bruk av filen, denne var som nevnt bare med som plasseringsgrunnlag.

Vår nye bibliotekfil kan deretter finnes i Design Library-fliken ute til høyre i det grafiske vinduet. Her anvender man bare drag’n’drop for å slippe den inn på en ønsket lokasjon.

Etter at man har plassert kuttet på riktig flate får man opp en grafisk veiledning. Vi kan her merke oss at vi har tilgang til konfigurasjoner slik at vi kan lage en library feature med mange størrelser.

I tillegg så har vi en referanse som vi må hjelpe SolidWorks med å finne. Vi får her opp et vindu med hjelpegeometrien vår der som forteller oss hvilken modellkant den søker etter. For plassering så må vi da velge en tilsvarende kant i modellen vi jobber på. I dette tilfellet ble hullet plassert med en Concentric mate, og trenger derfor en buet/sirkulær kant som referanse. Har man f.eks. en bibliotekdefinisjon som plasserer et hull på en firkantet plate med avstandsmål til kantene, så vil man ha muligheten til å endre alle mål som har vært satt med Smart Dimension i denne dialogen.

Nyttig å vite:

  • Man kan også bruke drag’n’drop for å lagre features i Design Library.
  • For at Design Library skal finne biblioteksmappa di så må dette være satt opp under; Tools – Options – System Options – File Locations – Design Library.
  • Ved innsetting fra bibliotek så har man valget; Link to library part. Huker man av for denne så vil kuttet (i dette tilfellet), oppdateres hvis bibliotekfilen endres. Hukes den ikke av så vil kuttet være uavhengig av senere endringer i biblioteket. Linken kan ikke gjenopprettes i ettertid.
  • Ofte så er det kjekt å vite hvor man kan bruke en library feature, spesielt med tanke på mates. I dette tilfellet så er den avhengig av en buet/sirkulær kant. For å få en deskriptiv tooltip i Design Library så må dette legges inn som tekst i part-filens Custom Properties under Description.

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Design Library – Smart Features

  1. Pingback: Oversikt over gjenbruksmuligheter i SolidWorks | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s