Tilgang til Simulation Premium på nettverkslisens

I tilfeller hvor man har både SolidWorks Premium og Simulation Premium på samme serienummer mot en nettverkslisens, vil man kunne få problemer med å trekke Simulation Premium fra lisensserveren. Slik SolidNetwork License Manager er konstruert, vil SW alltid ta ut den laveste/”billigste” tilgjengelige lisensen ettersom hva man “Adder” inn i programmet.

Med tanke på at SolidWorks Premium allerede inneholder Simulation, og man kun har mulighet å velge Simulation som Add-in (ikke Simulation Premium) vil dette føre til at Simulation (standard) er den som bli aktivert som add-in (ettersom dette er laveste versjon av programmet).

For å tvinge SW til å velge Simulation Premium istedet for Simulation Standard, må følgende gjøres:

  • Gå til Start | Alle programmer | SolidWorks 20XX | SolidWorks Tools | SolidWorks Solid Network License Manager
  • Gå til fliken License order (helt til høyre).
  • Reorganiser i listen slik at Simulation Premium blir liggende over SolidWorks Premium i listen.

På denne måten endrer man på prioriteten av hvilket program som skal trekkes inn først, og dersom Simulation Premium er tilgjengelig på serveren, er det denne du vil få tilgang til ved aktivering av Simulation Add-in i SolidWorks.

Merk at det er førstemann til mølla, så det kan gå tomt for Simulation Premium. For å finne ut hvem som bruker de ulike modulene kan du gå på fliken License Usage.

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in innstillinger, Installasjon av SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s