Bruk av Assembly Visualization for å oppdatere materialer i SolidWorks

Noen ganger gjør man feil.

Si at man har opprettet et eget materiale som man har benyttet på mange parter i en større sammenstilling. Materialet har fått tildelt en massetetthet på 8200 kg/m3.

Plutselig ser du at denne verdien er feil, tettheten skulle være 7800 kg/m3, noe som vil ha en stor innvirkning på den totale vekten til sammenstillingen.

Du går da inn å endrer på materialspesifikasjonen i materialdatabasen. Problemet er at komponenter som allerede har fått tildelt et materiale i SolidWorks ikke oppdateres automatisk i forhold til endringer man gjør i materialdatabasen. Endringer av materialparametre vil kun være gjeldende på komponenter som får tildelt materialet etter oppdateringen av materialdatabasen.

For å oppdatere materialet på eksisterende komponenter, må du da inn å editere materialet på hver av komponentene, enten ved å endre tettheten manuelt, eller endre til et annet materiale for så å bytte tilbake til opprinnelig for at endringen skal tre i kraft. Dette kan være en langtekkelig jobb dersom vi snakker om flere hundre komponenter.

Her kommer en løsning som hjelper deg å gjøre denne jobben raskere:  

På Evaluate tabben i SolidWorks har vi et verktøy som heter Assembly Visualization.

Her er det mulig å legge inn materialer som parameter (ved å trykke på pilen som går mot høyre oppe i høyre hjørnet og velge More, kan du velge materiale som property).

Trykker du på Flatten view knappen, vil alle partene bli listet opp, du har da mulighet til å sortere etter materiale.

Om du da står i en hovedsammenstilling, kan du merke alle partene som har materialet du ønsker å oppdatere/endre ved å benytte SHIFT Select, høyreklikke, velge material og bytte mellom et annet materiale og tilbake til opprinnelig. Dette vil da oppdatere materialet på samtlige valgte parter i sammenstillingen.

Dette er et flott verktøy som også selvfølgelig har mange andre bruksområder.

About Stian Mork

Application Engineer - ProNor AS, MSc Product development and materials
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s