Snarveier i SolidWorks

SolidWorks har jobbet mye med å gjøre veien kort til å aktivere verktøy. Jo mindre du trenger å bevege musen, jo kjappere får du jobben gjort.

På musematten som vi deler ut ifm kurs og seminarer har vi listet opp de viktigste, men her har vi også tatt med litt mer bakgrunnsdetaljer.

  1. Hurtigtaster – man kan bruke hurtigtaster for å aktivere en kommando. Noen er definert av SolidWorks, som den standard Ctrl+S for å lagre, L for linjeverktøyet og F for Zoom to Fit. Full oversikt, og definering av egne kan du gjøre via View | Toolbars | Customize… | Keyboard. Noen tips: Ctrl+Shift+S for Save As, D for Smart Dimension og M for Mate.
  2. Shortcut Bar – med standard hurtigtast S (kan modifiseres) henter du frem Shortcut Bar, som er en verktøylinje som dukker opp rett ved musepekeren. Denne vil være unik for hvilken situasjon du befinner deg i; skisse, part, sammenstilling eller arbeidstegning. Ved å hente den frem og deretter høyreklikke på den kan du tilpasse hver av disse variantene.
  3. Mouse Gestures – ved å holde inne høyre museknapp og dra på musen aktiveres Mouse Gestures. Som med shortcut bar, er denne kontekstsensitiv, så du har fire utgaver. Dersom den ikke aktiveres hos deg, gjøres dette fra View | Toolbars | Customize… | Mouse Gestures. På samme sted velger du om du vil ha fire eller åtte valg, og hvilke kommandoer som skal være tilgjengelige.
  4. Tilpassing av verktøylinjer – som standard er det en hel rekke kommandoer som bare eksisterer i hovedmenyen, og ikke på noen verktøylinjer. Dersom du vil ha enklere tilgang til noen av disse kan du gå til View | Toolbars | Customize… | Commands, hvor du kan klikke og dra kommandokanpper inn på en egnet verktøylinje.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s