Læringsressurser for ansatte i videregående eller høyere utdanning

En nyere versjon av denne posten finner du her 

Blant våre kunder på universiteter, høgskoler og videregående skoler, er det mange som har etterspurt læringsmateriell for å holde kurs i SolidWorks.

Dette finnes som PDF og kan lastes ned fra SolidWorks’ kundeportal – til og med på norsk, hvis du foretrekker det, hvis du er tilkyttet en institusjon med en aktiv vedlikeholdsavtale.

For å få tilgang til dette trenger du en konto på kundeportalen til SolidWorks. På undervisningssteder er det normalt bare IT-ansvarlig eller undervisningspersonellet som har det, så dersom du er elev eller student, be evt. din SolidWorks-lærer laste dette ned for deg.

1. Logg deg inn på SolidWorks’ kundeportal på www.solidworks.com (se video om hvordan du lager en konto her)
2. Under overskriften References velger du Learning Resources
3. Velg så Educator Resources
4. Under SolidWorks Teacher Guide finner du både en Student Workbook og en Instructor Guide, og du velger det språket du vil.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in SOLIDWORKS Education. Bookmark the permalink.

1 Response to Læringsressurser for ansatte i videregående eller høyere utdanning

  1. Pingback: Nedlastbare kompendier for lærere og studenter – på norsk | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s