Bruk perspektiv for å vise modeller så realistisk som mulig

De som bruker SolidWorks, kan sorteres i to kategorier: De som foretrekker å vise modellen på skjermen uten perspektiv, og de som foretrekker perspektivvisning – dvs. der modellens dimensjoner fortegnes noe i forhold til et forsvinningspunkt. I tegneundervisning kalles dette vanligvis perspektivisk forkortning.

Fordelen med å vise noe uten perspektiv, er at det er enklere å bedømme om to linjer er like lange, eller om de er parallelle – fordi det ikke er noen forkortning i visningen (Isometrisk projeksjon er en spesialvariant av dette, der modellen i tillegg til å vises uten perspektiv, posisjoneres etter gitte regler i forhold til XYZ-aksene). Noen foretrekker likevel perspektiv mens de tegner, fordi de mener dette ser mest naturlig ut.

Så lenge du arbeider med å ta frem selve modellen, bør du bruke den visningsmåten du er mest komfortabel med. Men skal du lage rendringer av modellen som skal vise en tenkt ferdigprodusert versjon av den, vil du normalt foretrekke perspektivvisning. Grunnen er at perspektivvisning ser mest realistisk ut, fordi det er mer i tråd med hvordan vi observerer verden rundt oss.

Trekk og dra knappen opp til knapperaden

Det er en egen knapp for perspektivvisning i SolidWorks som du finner under View | Display | Perspective. et tips kan være å legge denne knappen inn i knapperaden øverst på skjermen din (Heads-up View toolbar) slik at den er lett tilgjengelig. Dette gjør du i så fall ved å gå til Tools | Customize.

Denne knappen gir deg det som kalles et 3-punktsperspektiv, fordi det er tre forsvinningspunkter her. Denne perspektivtypen er den mest naturlige du finner i SolidWorks.

Hvis du ønsker å endre på den perspektiviske forkortningen, kan du gjøre dette ved å gå til View | Modify | Perspective og legge inn en verdi mellom 0.001 og 1000. Defaultverdien er 3, og jo mindre denne verdien er, jo mer perspektivisk fortegning får du. Går du høyere, får du mindre perspektivisk forkortning.

Hvis du lager en rendering med PhotoView360, ønsker du som regel at bildet du får, skal se så realistisk ut som mulig. Derfor bør du justere perspektivverdien etter størrelsen på det du tegner. Dersom du f.eks. tegner en bygning, vil du ønske å ha mer perspektivisk forkortning, tilsvarende det man får når man bruker et kamera med en vidvinkellinse. Lager du noe i en mindre skala, vil du vanligvis ønske å ha mindre perspektivisk fortegning.

Store ting har ofte mer perspektivisk forkortning

La oss si vi tegner noe som er nokså stort: I dette tilfellet ca. 20 x 30 x 10 meter. Med defaultinnstillingen på 3 synes jeg dette perspektivet ser litt unaturlig ut:

Med perspective = 1 ser det mer naturlig ut;

Siden man jo ikke kan endre dette på en rendering som allerede er laget, må man sette perspektivvisningen før man rendrer. SolidWorks fra versjon 2011 vil tipse deg om å slå på perspektiv hvis du prøver å lage en rendering uten at det er påslått:

Denne meldingen hinter også om at du kan få til det samme ved å sette inn et kamera. Mer om dette senere.

Se også Wikipedias artikkel om perspektiv her: http://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, rendring and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s