Hvordan legge inn SN-kurver for utmattingsstudie

I SolidWorks’ materialdatabase er det kun et lite mindretall av materialene som har ferdig definert SN-kurve.

Dersom man ønsker å legge inn SN-data på sine materialer er det en liten prosess som må gjøres. Vi har definert hvert steg på veien, det kan være at du allerede har noen av stegene klare.

  1. Opprette eget materialbibliotek – hvis du ikke allerede har et egendefinert bibliotek, gå inn i materialoversikten fra  SolidWorks-modellen eller et ferdig oppsatt Simulation-studie, høyreklikk i listen og velg New Library.
  2. Opprette materialkategori – høyreklikk på mappen for ditt nye eller eksisterende bibliotek og velg New Category.
  3. Kopiere eksisterende material – høyreklikk på et materiale du vil ta utgangspunkt i og velg Copy, deretter høyreklikk på ønsket kategorimappe i ditt eget bibliotek og velg Paste.
  4. Rediger materialet – SN-kurve er ikke direkte tilgjengelig, men du vil gjerne oppdatere navnet til … (SN) for å markere at materialet har SN-kurve definert.
  5. Benytt materialet  – opprett et statisk studie der du benytter det aktuelle materialet, deretter opprett et utmattingsstudie der du tar utgangspunkt i dette statiske studiet.
  6. Legg inn SN-kurve – på utmattingsstudiet, høyreklikk på parten som bruker det aktuelle materialet og velg Apply/Edit Fatigue data. Du skal da komme direkte til fliken Fatigue SN Curves, og dette er eneste stedet du har tilgang til denne. Dersom du vil ha enklere tilgang til denne, legg inn Enhancement Request via SolidWorks’ kundeportal.
  7. Oppdater og lagre – legg inn verdiene dine i tabellen. Merk at testdata normalt sett forholder seg til Fully Reversed, dvs loading ratio på -1. Du kan definere separate kurver for ulike last-ratioer. Klikk Save når du er ferdig.

Dersom du har spørsmål rundt dette temaet, ta kontakt med ProNor brukerstøtte.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s