SolidWorks og flerkjerneprosessorer

SolidWorks er multi-threaded, det vil si at den ene SLDWORKS-prosessen man ser i oppgavebehandling kan håndtere flere parallelle oppgaver. Det er likevel ikke alle typer oppgaver som kan utføres parallelt. Det er også forskjell på multi-threading og bruk av flere kjerner.

SolidWorks modellering  er en sekvensiell prosess, der én operasjon må løses før den neste vet hvordan den skal løses. Dermed vil modellering mest sannsynlig aldri kunne benytte flere prosessorkjerner, og også i liten grad multi-threading.

Derimot er det enkelte andre oppgaver som kan utnytte flere kjerner:

  1. Åpning av filer – grafikkdata lastes separat, mens lasting av modellstruktur og historietre er en annen og ofte tregere oppgave.
  2. Arbeidstegninger med flere ark – bakgrunnsprosess jobber med oppdatering av view på inaktive ark.
  3. Fotorendring i PhotoView – hver prosessorkjerne jobber med et lite område av bildet av gangen.
  4. SolidWorks Simulation les mer >>

Jobber du utelukkende med modellering, vil dermed en veldig rask tokjerneprosessor kunne være et bedre valg enn en litt tregere firekjerneprosessor. Jobber du derimot mye med enten analyse eller fotorendring bør du absolutt ha minimum fire kjerner. Står valget mellom to og fire kjerner med samme hastighet vil fire kjerner være noe bedre også på kun modelleringsoppgaver.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Diverse and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to SolidWorks og flerkjerneprosessorer

  1. Pingback: Benchmarking av din datamaskin | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s