Presentasjoner fra SolidWorks World 2011

SolidWorks World 2011 ble holdt i San Antonio i slutten av januar. For de som ikke fikk tatt turen, og for de som ikke rakk over alt de fant interessant, kan man nå se videoopptak av presentasjonene samt laste ned presentasjonsfilene.

SolidWorks World arrangeres hvert år for brukere, partnere og forhandlere av SolidWorks. ProNor har alltid betydelig oppmøte, ettersom dette er en essensiell del av intern opplæring og oppdatering.

Vi ønsker at flere kunder skal være med oss, ettersom erfaringene tilsier at utbyttet er betydelig – en av våre kunder mente allerede den første dagen at det var verdt å ta turen. Det var særlig muligheten til å diskutere direkte med SolidWorks-ansatte og andre SolidWorks-brukere han trakk frem.

Neste SolidWorks World holdes i San Diego 12.-15. februar 2012.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s