Lagringsmuligheter i SolidWorks

Det er et stort utvalg av lagringsmuligheter i SolidWorks. For å navigere mellom alternativene lønner det seg å ha forståelse for hvordan SolidWorks søker etter refererte filer, samt hvordan referanser oppdateres. Vi tar ikke med absolutt alle mulighetene her, men skulle mene at det vesentligste er dekt.

  1. File | Save – den standard metoden, her er et ikke noe spesielt.
  2. File | Save As – lagring til nytt navn. Dersom denne filen brukes i andre åpne filer, vil disse oppdateres til å bruke det nye navnet. Ikke åpne filer vil fortsette å bruke den gamle utgaven.
  3. File | Save As Copy – aktiveres fra Save As ved å krysse av for Save as Copy. Her lagres det en kopi av filen, men man jobber videre på originalen. Dersom man ønsker å jobbe videre med den nye filen må man manuelt åpne denne, og eventuelle åpne filer vil fortsatt forholde seg til originalen.
  4. File | Save As with references – primært relevant ved lagring av sammenstillinger og arbeidstegninger. Lagrer man en sammenstilling med nytt navn vil den i utgangspunktet peke på de originale komponentene. Med Save with references kan man lagre også komponentene med nye navn og mappeplassering.
  5. File | Pack and go – gir deg de samme mulighetene som Save with references, pluss noen til, deriblant lagring til ZIP-fil samt inkludering av relaterte arbeidstegninger og analyseresultater. ZIP-fil gjør det svært enkelt å sende fra seg en komplett modell. Pack and go er også tilgjengelig gjennom SolidWorks Explorer, slik at du ikke trenger å åpne SolidWorks.
  6. File | Save As Detached Drawing – filtypen Detached Drawing dekativerer koblingen mot modellen, slik at modelloppdateringer ikke kommer med på tegningen. Særlig aktuelt mens man jobber med tegningsdetaljering på store sammenstillinger for å øke effektiviteten. Koblingen reaktiveres ved å lagre som Drawing igjen ved passende anledning.
  7. File | Save Sheet Format – lagrer arkformatet med tittelfelt, ramme etc til den aktive arbeidstegningen.
  8. File | Save As Part – sammenstillinger kan lagres som parter for å skjule viktig informasjon. Denne er derimot blitt betydelig mindre relevant etter lanseringen av funksjonen Tools | Defeature i SolidWorks 2011.
  9. File | Save All – vanlig lagring av alle åpne dokumenter.
  10. Tabell | Save As – lagrer ditt tilpassede tabelloppsett. Gjelder for alle automatiserte tabeller, som BOM, kuttliste, hulltabell etc.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s