Oppdatere referanser i SolidWorks

SolidWorks bygger referanser i en rekke sammenhenger. Oppdatering av referanser kan skje både automatisk og manuelt, og her går vi gjennom de viktigste metodene.

  1. Automatisk oppdatering i SolidWorks – dersom man har en sammenstilling eller arbeidstegning åpen, deretter lagrer en av filene som inngår med nytt navn (File | Save As), vil referansen oppdateres til det nye navnet.
  2. Automatisk oppdatering i Enterprise PDM – ettersom Enterprise PDM holder kontroll på referanser mellom SW-filer, vil vanlig navneendring i Windows Utforsker på innsjekkede SW-filer automatisk oppdatere referansene.
  3. Manuelt bytte på åpen sammenstilling – man kan bytte ut en komponent på en åpen sammenstilling ved å høyreklikke | Replace Component. Dersom dette er en variant basert på originalfilen vil antagelig mating oppdateres helt eller delvis automatisk. Hvis det er en helt annen fil må du knytte opp mating manuelt.
  4. Manuelt bytte på åpen arbeidstegning – dessverre ikke mulig.
  5. Manuelt bytte før åpning av sammenstilling/arbeidstegning – gjennom File | Open, valg av fil og deretter knappen References kan du bytte ut én eller flere filer det refereres til, og deretter åpne modell/tegning.
  6. Manuelt bytte ved ikke funnet fil – dersom SolidWorks ikke finner en eller flere av komponentene som inngår i sammenstilling eller er plassert på tegning, vil SolidWorks spørre om du ønsker å finne dem selv, med mindre du har krysset av for Do not ask me again.
  7. Manuelt bytte med SolidWorks Explorer – med SolidWorks Explorer kan du bytte referanser på tilsvarende måte som i forrige punkt, men uten å åpne SolidWorks.
  8. Navneendring med SolidWorks Explorer – med SolidWorks Explorer kan du endre filnavn og samtidig oppdatere referansene der denne filen er brukt (primært sammenstillinger og tegninger).

Mer informasjon om filbehandling og filreferanser får du i kurset SolidWorks File Management.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Oppdatere referanser i SolidWorks

  1. Pingback: Lagringsmuligheter i SolidWorks | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s