SolidWorks Tutorials

En av 47 tutorials i SolidWorks-programmet

Du kjenner kanskje til læreeksemplene – tutorials – som ligger under Help-menyen i SolidWorks-programmet. I skrivende stund har du som har SolidWorks Premium, tilgang på nesten 50 slike tutorials. (Du finner dem under Help | Online Tutorials).

Tutorialene er ordnet etter teamer, og beskriver en arbeidsflyt i enkle trinn som du skal gjenta. Du gjør dette i ditt eget tempo, og når du har tid.

Nå har SolidWorks laget en rekke nye tutorials og laget en egen nettside for disse. Disse eksemplene inneholder også noen videoer. det hører også med filer som du kan laste ned for å utføre tutorialene.

SolidWorks' nye nettside for tutorials

Disse læreeksemplene er ment som selvstudium, og egner seg for deg som vil ha en første titt på SolidWorks. De er også velegnet hvis du har meldt deg på et grunnkurs hos oss, og vil foreberede deg til kurset.

Tutorials alene er dessverre ikke tilstrekkelig for å kunne bruke SolidWorks profesjonelt. Til det trenger du et kurs som går grundigere til verks og gir deg et mer solid fundament. ProNor holder alle SolidWorks-kurs, se våre nettsider for mer om dette.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s