Hvordan få full tilgang til SolidWorks’ kundeportal

På SolidWorks’ kundeportal kan man blant annet diskutere med andre brukere, sjekke teknisk dokumentasjon og registrere seg for blant annet nyhetsbrev og betaprogram. Likevel er nok det viktigste for de fleste brukerne muligheten til å laste ned ferskeste utgave av programvaren.

For å få tilgang til alle mulighetene på kundeportalen, deriblant nedlasting, må man ha en konto som er knyttet til et aktivt serienummer. Vi har laget en instruksjonsvideo for dette, men vi vil samtidig påpeke noen vesentlige punkt som er helt essensielle for å få tilgang:

  1. Dersom du oppretter ny konto, velg Customers-alternativet og lim inn ditt serienummer for SolidWorks. Mot slutten av registreringen vil du dessuten bli spurt om å knytte kontoen til dette nummeret. Bekreft at du ønsker dette, og du skal da få tilgang direkte.
  2. Dersom du allerede har konto, men ikke har knyttet denne til et serienummer, må du etter innlogging bruke linken Register My Product. Her er det viktig å klikke gjennom alle stegene i registreringsprosessen. Likevel vil det med slik registerering ta to arbeidsdager før du får tilgang. Derfor lønner det seg å gjøre det riktig første gang!

I vår instruksjonsvideo ser du alle stegene i detalj, inkludert de ovennevnte.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Diverse and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hvordan få full tilgang til SolidWorks’ kundeportal

  1. Pingback: Hvordan hente lisensfil for Enterprise PDM | ProNor

  2. Pingback: Er du på vedlikehold? Ta gratis CSWP eksamen! | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s