Smarte komponenter i SolidWorks

Dersom du bruker Toolbox, har du antagelig opplevd at komponenter du drar ut i sammenstillingen din tilpasser seg størrelsen på den geometrien du plasserer dem på. Denne funksjonaliteten kaller SolidWorks for Smart Components. Det du kanskje ikke visste, er at du kan lage dine egne smarte komponenter.

Det første steget i å lage smarte komponenter er å bygge mate-referanser. Dette er en metode for å forhåndsbestemme hvilken geometri i komponenten som skal benyttes for mating når den dras inn i sammenstilling, og dersom nødvendig også hvilken type mate denne geometrien skal benyttes til. Dette finner du under Insert | Reference Geometry | Mate Reference. Du kan velge inntil tre geometrier med ulik matetype, men det er ikke dermed sagt at du er låst til å benytte denne matingen ved innsetting. Du kan også mate den på plass manuelt.

Steg to er å sette komponenten inn i en dummy-sammenstilling. Her kan du gjøre modelleringsoperasjoner på de øvrige komponentene, helst med plasseringsmessige referanser til den komponenten som skal bli smart. Dessuten kan du sette inn komponenter som ofte følger med den smarte komponenten, kanskje mest typisk er skruer o.l.

Steg tre er å definere den smarte komponenten. Dette gjør du fra Tools | Make Smart Component. Her velger du hvilken komponent det er snakk om, deretter hvilke tilleggskomponenter og modelleringsoperasjoner du ønsker å ha mulighet til å hente inn på grunnlag av den smarte komponenten. Dersom du har konfigurasjoner i komponenten din, og samtidig en sylindrisk type geometri, kan du velge å få SolidWorks til automatisk å velge passende konfigurasjon ut fra din input og den sylindriske geometrien du drar komponenten inn på ved bruk.

Bruk av smarte komponenter skjer ved drag-and-drop fra høyremargen, ved at du har tilgang her til mappen som inneholder komponenten. Drag-and-drop gjenbruker Mate References. Etter innsetting har du mulighet til å aktivere tilleggskomponenter og -modelleringsoperasjoner gjennom høyreklikk | Insert Smart Features. Ettersom du kan velge hva du skal ta med, kan du i defineringen inkludere alle nøvendige alternativ, og deretter velge hvilke du skal ta med ved innsetting.

Dette blogginnlegget beskriver kort prosedyren for smarte komponenter. For mer informasjon og eksempler anbefaler vi kurset SolidWorks Assembly Modeling.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Smarte komponenter i SolidWorks

  1. Pingback: Oversikt over gjenbruksmuligheter i SolidWorks | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s