Tips og triks om dimensjoner i SolidWorks

Det er mange finurligheter for å effektivisere dimensjonering i SolidWorks. Dette er en liten oversikt, det finnes mange flere muligheter.

  1. Bruk Smart Dimension til generell dimensjonering – denne tilpasser seg til den geometrien du velger. Én linje = lengden av linjen, to parallelle linjer = avstanden mellom, to vinklede linjer = vinkelen mellom dem, én sirkel = diameteren etc.
  2. Dimensjonering mot sirkel og sirkelbue – sirkelbue har tre steder det kan dimensjoneres mot. Nærmeste punkt på buen, senterpunkt og buepunktet lengst unna. Derfor er det lurt å velge sirkelen fremfor senterpunktet når du dimensjonerer – da beholder du valgmulighetene. Hold inne Shift mens du velger sirkel/sirkelbue for å aktivere noe annet enn senterpunktet, eller endre det i ettertid.
  3. Buelengde – lengden av en sirkelbue kan dimensjoneres ved å bruke Smart Dimension og velge begge endepunktene samt selve buen.
  4. Vinkel ut fra punkter – velge ett punkt for vinkelsenter, deretter to punkt til for å sette opp vinkelmål.
  5. Flytting av linear diameterdimensjon – velg dimensjonen og ta tak i den lille sirkelen over dimensjonsverdien, da kan du dreie dimensjonen rundt.
  6. Endring av betingelser – hvis du velger en dimensjon har du ganske mange valgmuligheter i venstremargen, blant annet toleranse, tilleggstekst og stil/plassering av piler. Noe variasjon ut fra hvilken type dimensjon det er snakk om.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Sketch and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s