Animasjon av SolidWorks-modeller

SolidWorks har flere metoder for animasjon av dine modeller, litt avhengig av hva du er ute etter – ren visualisering, funksjonsdemonstrasjon eller funksjonstesting. Resultatet fra samtlige metoder kan eksporteres til video, enten med skjermbildekvalitet eller med fotorendringskvalitet.

Animasjon i SolidWorks baserer seg på såkalte key frames, der du angir endringer på én eller flere komponenter eller tilsvarende på gitte tidspunkt, men forskjellene i muligheter er ganske betydelige.

  1. Animation – dette er den rent manuelle metoden, og er primært egnet til å visualisere utseendet på ditt produkt. Hurtigvarianten lar deg animere en allerede definert eksplodert visning og/eller rotasjon av produktet ved hjelp av en veileder. Ellers kan du velge selv når en endring skal starte og slutte, og hva den endringen skal være; rotasjon, forflytning eller visuell endring av en komponent, flytting av kamera etc.
  2. Basic Motion – her kan du legge inn ulike typer motorer som genererer bevegelse, gravitasjon og kontaktbetingelser som stopper komponenter ved kollisjon. Dermed er denne metoden egnet for å demonstrere funksjonen til produktet ditt. Motorene kan styres i detalj med segmenter, funksjoner eller punktdefineringer, slik at de starter og stopper på riktig tidspunkt eller avstand. Videre kan du hente ut bevegelsesgrafer for inspeksjonsøyemed. I tillegg kan man fremdeles bruke funksjonaliteten fra Animation for visuelle endringer og kameraforflytning.
  3. Motion Analysis – grunnlaget er det samme som for Basic Motion, men du kan hente ut resultater som hjelper deg kontrollere funksjonen til produktet ditt. Blant annet kan du hente ut krefter mellom komponenter som kan gjenbrukes i strukturell analyse, og kalkulere nødvendig kraft på de motorene du har satt opp. Motion Analysis er en del av SolidWorks Simulation, så du må minst ha SolidWorks Premium for å utnytte dette.
  4. Event-Based Motion Analysis – dette gir en ekstra dimensjon for styring av motorene, ved at de kan startes og stoppes ved hjelp av virtuelle sensorer. Dermed kan du i enda større grad simulere virkeligheten, ettersom mange transportbånd og andre sekvensielle operasjoner baserer seg på sensorer for å trigge bevegelser. Dette krever Simulation Professional eller Premium.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Animasjon, Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s