Automatisering i SolidWorks

Det finnes en rekke muligheter for å automatisere din SolidWorks-modell. Her følger en kort beskrivelse av alternativene.

  1. Linking av dimensjoner – blant temaene i kurset SolidWorks Essentials. For å sikre at dimensjoner som skal være identiske faktisk holder seg like ved modellendringer, kan man linke dimensjonene sammen. Dersom man endrer én av disse, vil alle i det samme settet oppdatere seg.
    Skissedimensjoner kan linkes på direkten når man oppretter dimensjonen, mens feature-dimensjoner, f.eks. tykkelsen på en extrude, kan linkes i ettertid via dobbeltklikk på feature + dobbeltklikk på den blå tilhørende dimensjonen.
    Man kan ha flere sett med linkede dimensjoner i samme modell, men disse kan ikke gjenbrukes på tvers av filer. Unntaket er dersom parten/sammenstillingen inngår som komponent i en større sammenstilling; da finnes the workarounds.
  2. Likninger for utregning av dimensjoner – blant temaene i kurset SolidWorks Essentials. Dersom dimensjoner ikke skal være like, men ha spesifikke relasjoner til hverandre, kan man bruke likninger. Her kan man gjøre enkle algebraiske operasjoner, trigonometriske utregninger og dessuten if/else-operasjoner, for eksempel for å kontrollere tilstedeværelsen av operasjoner og komponenter. Sistnevnte kan fungere som regler for å unngå uønskede kombinasjer. Heller ikke ligninger kan benyttes på tvers av modellfiler utover nevnte situasjon med linking av dimensjoner.
  3. Bruk av tekstfil – nyhet i SolidWorks 2011. Dimensjoner kan knyttes til en ekstern tekstfil. Denne kan fungere på tvers av modeller ved at disse modellene knytter seg mot den samme tekstfilen. Hver modell trenger ikke å benytte seg av alle dimensjonene i denne tekstfilen. Oppdatering av SW-modellen skjer ved modifsering og lagring av tekstfilen, etterfulgt av rebuild i SW.
  4. Designtabell – Blant temaene i SolidWorks Assembly Modeling. Excel-basert tabell for automatisert generering og redigering av konfigurasjoner. Excel-funksjonalitet som formler og valgbegrensing kan benyttes. Tabellen kan eksistere kun internt eller som en ekstern redigerbar fil.
  5. Makroprogrammering – Visual Basic-basert programmering som lar deg utføre korte og lange serier rutineoperasjoner med ett museklikk. Eksempler kan være å legge inn nødvendige File Properties på alle filer i en definert mappe, generere en standard type modell ut fra input-dimensjoner eller skifte enheter på den aktive filen. Du kan la SolidWorks gjøre opptak av de nødvendige operasjonene og bruke dette som grunnlag for en mer detaljert kode, eller gjøre alt manuelt.
  6. Regelbasert automatisering – med TactonWorks kan man bygge et egendefinert grensesnitt der man legger inn egenskaper og/eller dimensjoner for din SolidWorks-modell. Ut fra egendefinerte regler vil inputen oppdatere modellen, og de samme reglene kan hindre uønskede kombinasjoner. Mulighetene her er betydelig større enn med likninger, blant annet fordi man kan bruke produktegenskaper og tekst fremfor dimensjoner som utgangspunkt. Videre kan man sette opp generering av tilpassede arbeidstegninger og rapporter, kalkulere metadata som produksjonskostnad og pris, samt lage webgrensesnitt hvor kunden kan gå inn og konfigurere sin variant.

Ta kontakt med ProNor brukerstøtte dersom du har spørsmål rundt noen av disse metodene!

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s