Bruk av tabeller ved tynnplatemodellering

Det er en rekke tabeller som kan benyttes for standardisering av tynnplatemodellering.
Vi starter med en kjapp gjennomgang før vi går i mer detalj om de enkelte tabellene:

  1. Gauge-tabell – Dette er “supertabellen” som kan styre alt. Første ledd er at den begrenser utvalg av tykkelser som kan benyttes – dette er hovedfunksjonen til Gauge-tabellen. Videre kan man velge å styre hvilke radier som er tillatt for de enkelte tykkelsene, og dessuten kan man sette opp bøyekalkulasjon for hver enkelt kombinasjon av tykkelse, radie og vinkel. Man velger da enten K-faktor, bend deduction eller bend allowance som kalkulasjonsmetode. Mange lager én tabell for hvert materiale, men strengt tatt kan man ha alle plater man benytter inne i samme tabell, så lenge man bruke samme type bøyekalkulasjon, noe som åpenbart forenkler standardiseringen.
  2. K-faktor-tabell – lar deg legge inn spesifikke verdier for K-faktor ut fra spesifikke verdier for tykkelse, radie og vinkel. Dersom man bruker en kombinasjon som ikke eksisterer i tabellen velger SolidWorks den nærmeste varianten. Dette kan virke litt tilfeldig, og dermed er denne noe svakere sett i forhold til standardisering sammenlignet med fullversjonen av Gauge-tabell.
  3. Bend Deduction-tabell – lar deg legge inn spesifikke verdier for Bend Deduction ut fra spesifikke verdier for tykkelse, radie og vinkel. Tilsvarende svakhet som med K-faktor-tabell.
  4. Bend Allowance-tabell – lar deg legge inn spesifikke verdier for Bend Allowance ut fra spesifikke verdier for tykkelse, radie og vinkel. Tilsvarende svakhet som med K-faktor-tabell.
  5. Bend Calculation-tabell – her ligger det formler eller verdier for vinkelintervall fremfor spesifikke vinkler. Denne er også dynamisk med tanke på tykkelse og radie, ettersom dette blir hentet ut fra modellen for bruk i utregningen. Hovedpoenget med denne er at det krever mye mindre tid for oppsett enn de øvrige tabellene, men du mister muligheten for detaljstyringen som de andre gir.

Dersom man bruker tabell for K-faktor, Bend Deduction eller Bend Allowance kan man med fordel bruke grunnversjonen av Gauge-tabell for å sikre at platetykkelser og radier alltid matcher med verdiene i disse tabellene. Dette gir også noe mer fleksibilitet ved at man kan kombinere ett sett med tykkelser/radier med mange sett for bøyekalkulasjon.

Medfølgende til installasjonen ligger det eksempler på disse tabellene. Disse ligger typisk på C:\Program Files\SolidWorks 2011\SolidWorks\lang\english\Sheet Metal Gauge Tables og \Sheet Metal Bend Tables, men bør kopieres over på server for felles utnyttelse.

Oppdatering: Se vår innspilte video om dette på http://www.pronor.no/i/i.aspx?id=254&tid=407 (krever innlogging)

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Modellering, Standardisering and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bruk av tabeller ved tynnplatemodellering

  1. Pingback: Oversikt over gjenbruksmuligheter i SolidWorks | ProNor

  2. Pingback: Kalkulering av strekk ved knekking av plate | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s