SolidWorks Labs

SolidWorks Labs er et slags offentlig tilgjengelig utviklingsverksted for SolidWorks, hvor ny funksjonalitet blir testet ut. Dette fungerer som individuelt installerte add-ins eller frittstående programmer. Ut fra tilbakemeldinger fra brukerne gjøres det en vurdering på om denne funksjonaliteten skal integreres i SolidWorks.

I øyeblikket er følgende funksjoner tilgjengelig:

 1. Treehouse – frittstående program der du kan importere en eksisterende sammenstilling for visuell fremstilling og enkel redigering, eller bygge opp en struktur for å generere en ferdig SW-struktur uten geometri.
 2. SustainabilityXpress – integrert bærekraftvurdering som følger med SW2010; fra SolidWorks Labs kan laste man ned og installeres også i SW2009.
 3. Tagger – add-in i SolidWorks som skal gjøre det lettere å administrere tags, som er en form for metadata.
 4. Collada Export – eksportverktøy for animerte sammenstillinger til åpen standard for 3D.
 5. Drawing Tube – nettbasert utveksling av arbeidstegninger.
 6. BluePrint Now og Drawings Now – nettbasert redigering av arbeidstegninger lastet opp gjennom Drawing Tube.
 7. Gallery Widget – slideshow av SW-modeller og bildefiler.
 8. CB Model Pro – strengt tatt tredjepartsprodukt, med alternativ innfallsvinkel til flatemodellering.
 9. WatchIt Widget – overvåker egendefinerte filer og mapper for endringer. En slags PDM superlight.
 10. 3D Content Central Search – søkelinje direkte i din nettleser, tilsvarende google etc., men rettet mot modellsøk på 3DCC.
 11. ZoomIn – bl.a. flythrough animering. Ikke oppdatert etter SW2009.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Diverse and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s