Effektiv redigering av filegenskaper (File Properties)

Det er flere måter å håndtere filegenskaper på i SolidWorks. I sin enkleste form kan de håndteres ved å gå til File | Properties | Custom og legge til beskrivelse, koder for vekt og materiale osv. Fliken Configuration Specific inneholder metadata for hver konfigurasjon, og disse går alltid foran. Hvis det for eksempel fins en Beskrivelse for selve modellen (Custom) og det samme for hver konfigurasjon, vil sistnevnte alltid vises i stykklister og tittelfelter.

Oppe til høyre finner du en knapp som heter Edit List. Dette er listen som kommer i nedtrekket på Property Name, og ligger som en tekstfil ved navn properties.txt. I utgangspunktet ligger denne under mappen C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2011\lang\english eller tilsvarende, men bør legges over på server. Samtidig må Tools | Options | File Locations | Custom Property Files oppdateres til samme mappe.

Oppsett av File Properties bør gjøres på samtlige malfiler du benytter i SolidWorks. Dette sikrer at de filegenskapene du har behov for eksisterer på alle nye filer, blant annet for at verdiene kan komme frem automatisk på arbeidstegninger og lignende.

For eksisterende filer uten de riktige properties kan du benytte Property Tab Builder. Hvis du har definert et skjema som kobler File Properties med tekstbokser, nedtrekksmenyer eller markeringsbokser, trenger du bare aktivere Property Tab i Task Pane (høyremargen) for å opprette de nødvendige filegenskapene på den gjeldende fila.

Dersom du har en sammenstilling åpen kan du gjøre det samme med komponentene ganske enkelt ved å velge dem mens Property Tab er aktiv. Merk at det er kun egenskapen, ikke verdien til denne egenskapen som legges inn. Unntaket er de egenskapene som får verdi ut fra en kode, typisk materiale og vekt. For mer informasjon om Property Tab Builder; i SolidWorks gå til Help | SolidWorks Help | SolidWorks Fundamentals | File Properties | Property Tab Builder.

Med Enterprise PDM oppnår du det samme som med Property Tab ved å sette opp datakortet til å inkludere alle nødvendige properties. Når en ny fil legges inn i hvelvet, vil eventuelle manglende filegenskaper legges inn. Samme gjelder her som for Property Tab; egenskapene får ikke verdier med mindre det er lagt inn kode for dette.

About Vidar Kvam

Technical Manager, PLM Group Norge AS
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Effektiv redigering av filegenskaper (File Properties)

  1. Pingback: Malfiler i SolidWorks | ProNor

  2. Pingback: Oversikt over gjenbruksmuligheter i SolidWorks | ProNor

  3. Pingback: Tittelfelt og mal for arbeidstegninger | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s